Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
Úřední deska Zprávy z obce Zpět na úvod Foto z akcí Důležité odkazy

Úřední deska

V souladu se zákonem 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou níže uvedené dokumenty k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři účetní obce v úředních hodinách.

 

ZveřejněnoDatum sejmutíNázev a anotace
11.01.202226.01.2022

Schválené rozpočtové opatření obce Kryštofovy Hamry č. 5/2021

více informací zde

07.01.202231.12.2022

Svazek obcí Vejprtska - Rozpočet 2022

více informací zde

03.01.202208.02.2022

Finanční úřad pro Ústecký kraj

Informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí.

Nechoďte_volejte_podejte

30.12.2021 Vyvěšeno trvale

Ministerstvo pro místní rozvoj - výzva Daben Kovářská s.r.o.

výzva zde

29.12.202131.03.2022

Příspěvek na otop obyvatelům obce na rok 2022

Program a metodika přidělování a financování programové dotace z rozpočtu obce Kryštofovy Hamry pro rok 2022 – příspěvek na otop obyvatelům obce

více informací zde

interaktivní žádost k vyplnění zde

 

29.12.202131.03.2022

POPLATEK ZA TKO NA ROK 2022

POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2022

Poplatky za tuhý komunální odpad ve výši 500 Kč (včetně poplatků za psy) je možno zaplatit od 03.01.2022 na Obecním úřadě v Kryštofových Hamrech v době úředních hodin.

Dále je možnost úhrady složenkou či převodem z účtu od 03.01.2021.

Účet je vedený u Komerční banky a.s. pobočka Chomutov.  Číslo účtu je 7422441/0100, variabilní symbol 1340.

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a popisné nebo evidenční číslo, účel platby – TKO 2022.

Poplatek ze psů (občané 60 Kč, důchodci 30 Kč) – variabilní symbol 1341

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a účel platby – poplatek ze psů 2022

POPLATKY JSOU SPLATNÉ JEDNORÁZOVĚ A TO NEJPOZDĚJI DO 31.3.2022.

21.12.202131.12.2022

Schválený rozpočet obce Kryštofovy Hamry na rok 2022

více informací zde

21.12.202106.01.2022

Schválené rozpočtové opatření obce Kryštofovy Hamry č. 4/2021

více informací zde

21.12.202106.01.2022

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Kryštofovy Hamry

OZV - více informací zde

21.12.202106.01.2022

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

OZV- více info zde

21.12.202104.01.2022

Informace pro občany - dočasné uzavření sběrného dvoru v Kryštofových Hamrech

Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr bude uzavřen od 22.12.21 do 04.01.2022.

Děkujeme za pochopení.

14.12.202128.02.2022

Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje

Nábor - více info zde

09.12.202103.01.2022

Upozornění pro občany

Ve dnech 22.12.21 - 02.01.2022 nebudou úřední hodiny.

Otevřeno opět 03.01.2022.

22.11.202110.01.2022

SVAZEK OBCÍ VEJPRTSKA

Návrh rozpočtu na rok 2022

Návrh zde

14.09.202131.12.2022

Ministerstvo zemědělství - odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Informace zde

 

01.07.202130.06.2022

Svazek obcí Vejprtska - schválený závěrečný účet za rok 2020

Závěrečný účet SOV zde

24.06.202130.06.2022

Schválený závěrečný účet obce Kryštofovy Hamry za rok 2020

Závěrečný účet obce 2020

Protokol o schválení účetní závěrky

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodařeni 2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 12 2020

07.04.202031.12.2022

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

14.01.202031.12.2024

Svazek obcí Vejprtska (SOV)

Střednědobý výhled rozpočtu DSO SOV na roky 2020 - 2024

Více informací zde

30.12.201931.12.2024

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Kryštofovy Hamry na roky 2021 - 2024

Schválený Střednědobý rozpočet 2021 - 2024

21.11.2019 Vyvěšeno trvale

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh zde

05.04.201931.12.2022

Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

03.01.2019 Vyvěšeno trvale

Upozornění pro obyvatele obce Kryštofovy Hamry, Černý Potok a Mezilesí.

Dne 03.01.2019 byl opět spuštěn Informační systém Obce Kryštofovy Hamry. 

Pokud chcete být i nadále informováni o dění v obci, stačí vytisknout, vyplnit, podepsat, oskenovat a poslat dokument na emailovou adresu janak@krystofovyhamry.cz , nebo odevzdat osobně v kanceláři účetní obce, případně starosty obce. Po obdržení vyplněného dokumentu budete zapojení do informačního sytému.

Formulář ke stažení zde