Arrow
Arrow
PlayPause
Shadow
Slider
Kryštofovy Hamry - Úřední deska Kryštofovy Hamry - Zprávy z obce Kryštofovy Hamry znak Kryštofovy Hamry - Foto z akcí Kryštofovy Hamry - Důležité odkazy

Informace pro občany

POPLATEK ZA TKO NA ROK 2020

POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2020

Poplatky za tuhý komunální odpad ve výši 500 Kč je možno zaplatit na Obecním úřadě v Kryštofových Hamrech,

(pondělí – pátek od 8.00 – 14.00 hodin – účetní obce

úterý a čtvrtek od 14.00 – 17.00 – kancelář starosty obce)

Dále je možnost úhrady složenkou či převodem z účtu.

Účet je vedený u Komerční banky a.s. pobočka Chomutov.  Číslo účtu je 7422441/0100, variabilní symbol 1337.

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a popisné nebo evidenční číslo, účel platby – TKO 2020.

Poplatek ze psů (občané 60 Kč, důchodci 30 Kč) – variabilní symbol 1341

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a účel platby – poplatek ze psů 2020

POPLATKY JSOU SPLATNÉ JEDNORÁZOVĚ A TO NEJPOZDĚJI DO 31.3.2020.

Přihlášky k přiznání místnímu poplatku ze psů ke stažení zde

 

Ohlášení k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke stažení zde

 

Jednací řád zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry

ke stažení zde

 

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Svoz komunálního odpadu – Pozor změna svozu!

 od 1.9.2017 1x týdně

 

SLUŽBY OBČANŮM

Multicar Fumo – ceník služeb

V případě použití vozidla pro přepravu materiálu je stanovena cena 20,- Kč za km + 21% DPH a pro občany obce 15,- Kč za km + 21% DPH

na základě objednávkového listu, který bude průběžně schvalován starostou a místostarostou obce.

Dále jsou účtovány prostoje za každou druhou a další započatou čtvrthodinu ve výši 50,- Kč.

Traktor Fendt – ceník služeb

Od 1.6.2019 do 30.9.2019 nelze využívat traktor s příslušenstvím, z důvodu vytíženosti (údržba zeleně příkopovým mulčovačem)

V případě použití traktoru s tažným návěsem a kontejnerem o objemu 15 m3 pro přepravu materiálu, popřípadě se sněhovou radlicí

je stanovena cena 200 Kč za každých započatých 15 minut + 21 % DPH a za každých započatých 15 minut prostoje 50 Kč.

Za jednorázový výkon nástavby 85 Kč (kontejner).

Pro občany obce je stanovena cena 150 Kč za každých započatých 15 minut + 21% DPH, za jednorázový výkon nástavby 85 Kč a za každých započatých 15 minut prostoje 50 Kč, na základě objednávkového listu, který bude průběžně schvalován starostou a místostarostou obce.

Objednávkový list (ke stažení zde) možno odeslat odeslat přes E-podatelnu , na emailové adresy ( janak@krystofovyhamry.cz, starosta@krystofovyhamry.cz), poštou a nebo osobně v době úředních hodin.

TŘÍDĚNÍ BIOODPADU A KOVŮ 

Lze uložit bioodpad a kovový odpad v určených prostorách Obecního statku Kryštofovy Hamry.

Provozní doba:

Pondělí: 13.00 – 15.00 hodin

Sobota:  po telefonické dohodě

Jiný termín pouze po telefonické dohodě

Kontakt: 602 274 904, p. Janák

janak@krystofovyhamry.cz

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Možnost uložení velkoobjemového odpadu v areálu obecního statku v Kryštofových Hamrech v této provozní době:

Pondělí: 13.00 – 15.00 hodin

Sobota:  po telefonické dohodě

Další termín pouze po telefonické dohodě

Kontakt: 602 274 904, p. Janák

janak@krystofovyhamry.cz

Odvoz je možné objednat na výše uvedených kontaktech.

ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN

Žádost o povolení kácení dřevin dle § 8 zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny

ke stažení zde

 

 


VÝMĚNA POŠKOZENÝCH POPELNIC


 Kdo má poškozenou nádobu na TKO (rozbité víko, utržené madlo, děravé dno atd.),

kontaktujte prosím telefonicky pana Janáka MT: 602 274 904, nebo sms

(do zprávy napište prosím své jméno, část obce Kryštofovy Hamry,

nebo Černý Potok, číslo popisné nebo evidenční),

e-mailem: janak@krystofovyhamry.cz

Popelnice bude vyměněna ještě v den svozu.

(po vyprázdnění popelnice v den výměny nevhazovat odpad,

jinak nebude nádoba vyměněna).

Možnost výměny plechové popelnice za plastovou nádobu.

ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

minimanuál pro veřejnost