Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
Úřední deska Zprávy z obce Zpět na úvod Foto z akcí Důležité odkazy

Informace pro občany

POPLATEK ZA TKO NA ROK 2021 a POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2021

Poplatky za tuhý komunální odpad ve výši 500 Kč je možno zaplatit na Obecním úřadě v Kryštofových Hamrech.

Dále je možnost úhrady složenkou či převodem z účtu.

Účet je vedený u Komerční banky a.s. pobočka Chomutov.  Číslo účtu je 7422441/0100, variabilní symbol 1340.

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a popisné nebo evidenční číslo, účel platby – TKO 2021.

Poplatek ze psů (občané 60 Kč, důchodci 30 Kč) – variabilní symbol 1341

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a účel platby – poplatek ze psů 2021

POPLATKY JSOU SPLATNÉ JEDNORÁZOVĚ A TO NEJPOZDĚJI DO 31.3.2021.

Přihlášky k přiznání místnímu poplatku ze psů ke stažení zde

Ohlášení k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke stažení zde


Jednací řád zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry

ke stažení zde


SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Svoz komunálního odpadu – Pozor změna svozu!

 od 1.9.2017 1x týdně


SLUŽBY OBČANŮM

Multicar Fumo – ceník služeb

V případě použití vozidla pro přepravu materiálu je stanovena cena 20,- Kč za km + 21% DPH a pro občany obce 15,- Kč za km + 21% DPH

na základě objednávkového listu, který bude průběžně schvalován starostou a místostarostou obce.

Dále jsou účtovány prostoje za každou druhou a další započatou čtvrthodinu ve výši 50,- Kč.

Traktor Fendt – ceník služeb

Od 1.6.2019 do 30.9.2019 nelze využívat traktor s příslušenstvím, z důvodu vytíženosti (údržba zeleně příkopovým mulčovačem)

V případě použití traktoru s tažným návěsem a kontejnerem o objemu 15 m3 pro přepravu materiálu, popřípadě se sněhovou radlicí

je stanovena cena 200 Kč za každých započatých 15 minut + 21 % DPH a za každých započatých 15 minut prostoje 50 Kč.

Za jednorázový výkon nástavby 85 Kč (kontejner).

Pro občany obce je stanovena cena 150 Kč za každých započatých 15 minut + 21% DPH, za jednorázový výkon nástavby 85 Kč a za každých započatých 15 minut prostoje 50 Kč, na základě objednávkového listu, který bude průběžně schvalován starostou a místostarostou obce.

Objednávkový list (zde ke stažení) možno odeslat odeslat přes E-podatelnu , na emailové adresy: janak@krystofovyhamry.cz, starosta@krystofovyhamry.cz), poštou a nebo osobně v době úředních hodin.

Při objednání odvozu odpadu na skládku je potřeba mít vyplněný formulář „Základní popis odpadu“ který je ke stažení zde .


SBĚRNÝ DVŮR KRYŠTOFOVY HAMRY

TŘÍDĚNÍ KOVŮ

Lze uložit kovový odpad v určených prostorách Obecního statku Kryštofovy Hamry.

Provozní doba: od 19.05.2021

středa a pátek od 13.00 hod do 15.00 hodin

sobota po telefonické domluvě

 

Kontakt: 602 274 904, p. Janák

janak@krystofovyhamry.cz


VELKOOBJEMOVÝ ODPAD A NEBEZPEČNÝ ODPAD

Možnost uložení velkoobjemového nebezpečného odpadu v areálu obecního statku v Kryštofových Hamrech v této provozní době:

Provozní doba: od 19.05.2021

středa a pátek od 13.00 hod do 15.00 hodin

sobota po telefonické domluvě

Kontakt: 602 274 904, p. Janák

janak@krystofovyhamry.cz

Odvoz je možné objednat na výše uvedených kontaktech.


ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN

Žádost o povolení kácení dřevin dle § 8 zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny

ke stažení zde


VÝMĚNA POŠKOZENÝCH POPELNIC

Kdo má poškozenou nádobu na TKO (rozbité víko, utržené madlo, děravé dno atd.),

kontaktujte prosím telefonicky pana Janáka MT: 602 274 904, nebo sms

(do zprávy napište prosím své jméno, část obce Kryštofovy Hamry,

nebo Černý Potok, číslo popisné nebo evidenční),

e-mailem: janak@krystofovyhamry.cz

Popelnice bude vyměněna ještě v den svozu.

(po vyprázdnění popelnice v den výměny nevhazovat odpad,

jinak nebude nádoba vyměněna).


ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ – ČEZ

minimanuál pro veřejnost

Plánované odstávky či poruchy