Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
Úřední deska Zprávy z obce Zpět na úvod Foto z akcí Důležité odkazy

Úřední deska

V souladu se zákonem 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou níže uvedené dokumenty k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři účetní obce v úředních hodinách.

 

ZveřejněnoDatum sejmutíNázev a anotace
01.12.201417.12.2014

Návrh rozpočtu Svazku obcí Vejprtska na rok 2015 NAVRHROZPOCTUSOV2014

27.11.201430.12.2014

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Přísečnice KH20142711_KO_Prisecnice

27.11.201430.12.2014

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Rusová KH20142711_KO_Rusova

27.11.201415.12.2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 KH20142711_UK_navrh_rozpocru_2015

20.11.201405.12.2014

Krajský úřad Ústeckého kraje: Daben Kovářská – usnesení KH20142011_DABEN_Kovarska_usneseni

18.11.201431.12.2020

Rozpočtový výhled obce Kryštofovy Hamry na roky 2016 – 2020

Rozpočtový výhled 2016 - 2020

18.11.201405.12.2014

ČEZ – Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů KH20142309_CEZ_upozorneni

18.11.201403.12.2014

Návrh 3. rozpočtového opatření roku 2014 KH20141811_Rozpoctove_opatreni_3_2014_prijmyKH20141811_Rozpoctove_opatreni_3_2014_vydaje

18.11.201403.12.2014

Rozpočet obce Kryštofovy Hamry na rok 2015 KH20141811_rozpocet_obce_KH_2015

18.11.201403.12.2014

Pozvánka na 1. řádné zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry KH20141811pozvanka01RZZO

29.10.201407.11.2014

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry KH20142910_ustavujici_zasedani_ZOKH

21.10.201406.11.2014

Městský úřad Vejprty, stavební úřad: Sdělení - Daben Kovářská s.r.o. KH20142110_Mu_VEJ_SU_sdeleni_Daben_Kov

19.09.201406.11.2014

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí – KO Rusová KH20141909_Oznameni_obnovy_KO_Rusova

19.09.201406.11.2014

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
– KO Přísečnice KH20141909_Oznameni_obnovy_KO_Prisecnice

08.09.201425.09.2014

Veřejná vyhláška VEREJNAVYHLASKA

08.09.201425.09.2014

Zpráva o uplatňování územního plánu obce Kryštofovy Hamry ZPRAVAOUPLATNOVANIUPKRYSTOFOVYHAMRY

02.09.201418.09.2014

Oznámení záměru KH20140209OZNAMENIZAMERUPP47_2

01.09.201406.09.2014

Velkoobjemový odpad - sobota 6.9.2014 KH20141908_velkoobjem_odpad

01.09.201402.09.2014

Kurz – Základy PC KH20140409_Kurz_zaklady_PC

26.08.201412.10.2014

Oznámení o době a místě konání voleb, informace KH20142608_Oznameni_o_dobe_a_miste_konani_voleb_informace

26.08.201412.10.2014

Základy PC 2. část KH20140710_Kurz_zaklady_PC_2

01.08.201430.08.2014

Mobilní sběr nebezpečného odpadu - sobota KH20141908_Nebezpecny_odpad_mobilni_sber_ 2014_2

18.07.201404.08.2014

Seznam vytvořených volebních obvodů a počet členů zastupitelstva KH20141807_Seznam_vytvorenych_volebnich_obvodu

10.07.201414.08.2014

Pozvánka na 29. řádné zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry 14.8.2014 20141408pozvanka29RZZO

10.07.201414.08.2014

Prodej ovoce a zeleniny KH20141507_Prodej_zeleniny_patek

10.07.201428.07.2014

Návrh Rozpočtového opatření - 2/2014 KH20141007Rozpoctove_opatreni_vydaje_2014_2

KH20141007_Rozpoctove_opatreni_prijmy_2014_2

10.07.201428.07.2014

Oznámení záměru směny Obec Kryštofovy Hamry a Povodí Ohře KH20141007_Oznameni_zameru_smena_PO_OKH

12.06.201428.06.2014

Závěrečný účet Svazku obcí Vejprtska za rok 2013 ZAVERECNYUCETSOV

11.06.201413.07.2014

Kominické služby 11.7.a 12.7.14 KH20142905Kominickeprace

09.06.201425.06.2014

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2013 KH2014_KuUk_zaverecny_ucet

29.05.201430.06.2014

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu KH20142905_Zadost_o_zverejneni_sdeleni_katastralni_operat

27.05.201412.06.2014

KúÚk – Veřejná vyhláška: Oznámení o projednání Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje v uplynulém období KH20142705_KUUK_Verejna_vyhlaska_ZUR

13.05.201429.05.2014

Pozvánka na 28. řádné zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry 20141305pozvanka27RZZO

13.05.201429.05.2014

Návrh Rozpočtového opatření č. 1/2014 KH20141305_Rozpoctove_opatreni_2_2014_vydaje

KH20141305_Rozpoctove_opatreni_1_2014_prijmy

13.05.201429.05.2014

Závěrečný účet obce KH20141305_Zaverecný ucet za rok 2013

13.05.201429.05.2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KH20141305_Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni obce

13.05.201429.05.2014

Rozvaha KH20141305_Rozvaha

13.05.201429.05.2014

Příloha účetní závěrky KH20141305_priloha_ucetni_zaverky

13.05.201429.05.2014

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu KH20140305_Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu FIN 2-12M

13.05.201429.05.2014

Výkaz zisků a ztrát KH20141305_Vykaz zisku a ztrat

30.04.201424.05.2014

Informace k volbám do EP KH20143004InformacekvolbamdoEP

30.04.201424.05.2014

Oznámení o době a místě konání voleb KH20143004Oznameniodobeamistekonanivoleb

15.04.201403.05.2014

Mobilní svoz nebezpečného odpadu KH20140305_Svoz_nebezpecneho_odpadu1

10.04.201429.04.2014

Stavební úřad Vejprty Výzva – Daben Kovářská s.r.o. Image100414143248

01.04.201403.05.2014

Velkoobjemový odpad KH20140104_velkoobjem_odpad

01.04.201430.04.2014

Veterinární středisko Kadaň – Vakcinace psů proti vzteklině KH20140104_Vakcinace_psu_proti_vztekline

01.04.201426.04.2014

Pálení čarodějnic - sobota 26.4.2014 paleni carodejnic 2014

01.04.201415.04.2014

Oznámení záměru KH20140104_Oznameni_zameru_PP_16_1

27.03.201414.05.2014

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí Image270314165447

27.03.201414.05.2014

Táborák v Černém Potoce 20141005_Akce_taborak_Cerny_Potok_na Vyhlídce

11.03.201418.03.2014

Pozvánka na 26. řádné zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry 20141803pozvanka27RZZO

06.03.201420.03.2014

Usnesení: Zastavení řízení „Farma větrných elektráren Kryštofovy Hamry II – VTE č. 1 a 2“ Image060314112955

28.02.201418.03.2014

Návrh dodatku nájemní smlouvy KH20142802_Junak_navrh_naj_smlouvy

20.02.201426.03.2014

Návrh zadání územního plánu Výsluní KH20142002MagmCV_oznameni_navrhu_UP_Vysluni_navrh_zadani_3_32_2014_OUKH

20.02.201406.03.2014

Oznámení zahájení pokračování řízení KH20142002SuVej_oznameni_zahajeni_pokracovani_rizeni_DABEN_KOVARSKA_33_2014_OUKH

14.01.201428.01.2014

Výběr a řezání vánočních stromků VÝDEJ STROMKŮ 2013 mapa výdej stromků

14.01.201428.01.2014

Oznámení záměru KH20141401OZNAMENIZAMERUPP892KH

11.06.201322.06.2015

Pozvánka na 4. řádné zasedání zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry KH2015_pozvanka_04_RZZO_web