Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
Úřední deska Zprávy z obce Zpět na úvod Foto z akcí Důležité odkazy

Úřední deska

V souladu se zákonem 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou níže uvedené dokumenty k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři účetní obce v úředních hodinách.

 

ZveřejněnoDatum sejmutíNázev a anotace
04.12.201319.12.2013

Rozpočet obce Kryštofovy Hamry na rok 2014 KH20130412RozpocetKH2014

04.12.201319.12.2013

Rozpočtové opatření č. 5/2013 KH20130412Rozpoctoveopatreni52013prijmy KH20130412Rozpoctoveopatreni52013vydaje

04.12.201319.12.2013

Pozvánka na 26. řádné zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry 20132811pozvanka26RZZO

26.11.201312.12.2013

Oznámení záměru KH20132611ZVEREJNENIZAMERUPP1324

25.11.201311.12.2013

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 KUUK - navrh rozpoctu

25.11.201311.12.2013

Mikulášská besídka – sobota 7.12.2013 od 16.00 hodin KH20131911Mikulasskabesidka

11.11.201330.11.2013

Rozsvícení vánočního stromu a zabíjačkové hody - sobota 30.11.2013 od 11.00 hodin KH20131911Hody

05.11.201321.11.2013

Pozvánka na 25. řádné zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry 20130511pozvanka25RZZO

24.10.201308.11.2013

Zveřejnění záměru zjišťovacího řízení Větrný park Chomutov KH20132410ZVEREJNENIZAVERUZJISTOVACIHORIZENIVPCHOMUTOV

24.10.201308.11.2013

Rozpočtové opatření 4/2013 KH20130511Rozpoctove_opatreni_4_prijmy Rozpoctove_opatreni_vydaje_2013_4

01.09.201307.09.2013

Velkoobjemový odpad 7.9.2013 KH20130709velkoobjemodpad

01.09.201302.09.2013

Oznámení o zahájení poptávkového řízení KH20132608restaurace

01.09.201302.09.2013

Mobilní sběr nebezpečného odpadu KH20133108mobilnisberNO

26.08.201312.09.2013

Rozpočtové opatření 3/2013 Rozpoctoveopatreniprijmy20133 Rozpoctoveopatrenivydaje20133

26.08.201312.09.2013

Pozvánka na 24. řádné zasedání Zastupitelstvaobce konané 12.9.2013 20131209pozvanka24RZZO

26.08.201312.09.2013

Oznámení o době a místě konání voleb KH20132509oznameniodobeamistekonanivoleb

09.08.201310.08.2013

Kominické služby 9. a 10.8 2013 KH20130908Kominickeprace

18.07.201302.09.2013

Veřejná vyhláška: Oznámení projednávání změny č. 2 územního plánu obce Kryštofovy Hamry a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území KH20131807VerejnavyhlaskaUP

18.07.201306.08.2013

Magistrát města Chomutova – Rozhodnutí o umístění stavby a provedení Větrný park
Chomutov –III. etapa Rozhodnuti2

09.07.201325.07.2013

MÚ Vejprty-stavební úřad: Rozhodnutí o umístění stavby KH20130907ROZHODNUTIOUMISTENISTAVBYFVEKH2

09.07.201325.07.2013

KÚÚK – Zveřejnění stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí KH20130907ZVEREJNENISTANOVISKAVTEDOMASINRUSOVA

04.07.201323.07.2013

Oznámení záměru prodeje pozemkových parcel KH20130407Oznamenizameru

03.07.201309.07.2013

Veřejné projednání dokumentace, doplňku dokumentace a posudku – VP Rusová KH20130307POZVANKANAVPVPRUSOVA

01.07.201308.07.2013

Pozvánka na 2. mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry KH20130807pozvanka2MRZZOweb

11.06.201322.06.2015

Pozvánka na 4. řádné zasedání zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry KH2015_pozvanka_04_RZZO_web

04.06.201320.06.2013

Vyjádření k posudku na dokumentaci záměru zařazeného v kategorii II KH20130406ZVEREJNENIPOSUDKUZAMERUVPRUSOVA

30.05.201318.06.2013

Závěrečný účet obce Kryštofovy Hamry za rok 2012
1/ Hodnotící zpráva KH20133005HODNOTICIZPRAVA
2/ Výkazy 2012 KH20133005VYKAZY2012
3/ Závěrečný účet obce za rok 2012 KH20133005ZAVERECNYUCETOBCE2012_1HL
4/ Závěrečný účet obce za rok 2012 příloha KH20133005ZAVERECNYUCETOBCE2012_PRILOHA (2)

21.05.201306.06.2013

SÚ Vejprty: OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ SU Vejprty oznameni ver projednani

16.05.201331.05.2013

Oznámení o zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely KH20131605ZVEREJNENIZAMERUPP1721

03.05.201327.05.2013

Finanční úřad – Veřejná vyhláška KH20130305FUVEREJNAVYHLASKADN

03.05.201321.05.2013

Magistrát města Chomutova – Oznámení KH20130305OZNAMENIOZAHAJENISPOLRIZENI

03.05.201321.05.2013

SÚ Vejprty – Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení Hasičská stanice Kryštofovy Hamry Rozhodnuti

25.04.201329.04.2013

Vakcinace psů proti vzteklině; 29.4.2012 , Kryštofovy Hamry: parkoviště 17.30 – 17.45 hod. a Černý Potok: autobusová zastávka 17.00 – 17.20 hodin KH20130404VAKCINACEPSUPROTIVZTEKLINE

25.04.201327.04.2013

Pálení čarodějnic, sobota 27.4.2013 od 15.00 hodin

09.04.201325.04.2013

Návrh Rozpočtového opatření č. 2/2013 KH20130904ROZPOCTOVEOPATRENI22013VYDAJE KH20130904ROZPOCTOVEOPATRENI22013PRIJMY

09.04.201316.04.2013

Veřejné projednání dokumentace posudku – VTE Domašín – Rusová KH20130904VEREJNEPROJEDNANIVTEDOMASINRUSOVA

04.04.201325.04.2013

Pozvánka na 22. řádné zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry

26.03.201311.04.2013

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení – Hasičská stanice, garážové stání pro parkování vozidel SDH Kryštofovy Hamry

19.03.201304.04.2013

Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby KH20131903OZNAMENIOOBNOVEKATASTROPERATU

14.03.201302.04.2013

KÚÚK – Zveřejnění posudku k záměru VTE Domašín – Rusová KH20131403ZVEREJNENIPOSUDKUZAMERUVTEDOMASINRUSOVA

19.02.201307.03.2013

KÚÚK – Doplnění dokumentace k záměru Větrný park Rusová KH20131902ZVEREJNENIDOPLNENIDOKUMENTACEKZAMERUVPRUSOVA

07.02.201328.02.2013

Pozvánka na 21. řádné zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry

07.02.201328.02.2013

Návrh Rozpočtového opatření 1/2013, příjmy a výdaje KH20130702ROZPOCTOVEOPATRENIPRIJMY12013 KH20130702ROZPOCTOVEOPATRENIVYDAJE12013

07.02.201326.02.2013

Pozvánka na veřejné projednání VTE Výšina KH20130702VEREJNEPROJEDNANIVTEVYSINA

29.01.201314.02.2013

Zveřejnění posudku záměru VTE Výšina KH20132901ZVEREJNENIPOSUDKUZAMERUVTEVYSINA

15.01.201331.01.2013

KÚÚK – Vyrozumění o zastavení odvolacího řízení KH20131501KUUKVYROZUMENIOZASTAVENIODVOLACIHORIZENI

15.01.201327.01.2013

Oznámení o době a místě konání voleb – 2. kolo volby prezidenta KH20131501OZNAMENIODOBEAMISTEKONANIVOLEB2PREZIDENT

08.01.201322.01.2013

Veřejné projednání posudku, dokumentace a doplňku dokumentace – VTE Podmilesy KH20130801KUUKVPPODMILESY

08.01.201322.01.2013

Veřejné projednání posudku, dokumentace a doplňku dokumentace – VTE Hájiště KH20130801KUUKVPHAJISTE

04.01.201321.01.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému TKO KH20130301OZVODPADY12013WEB

28.12.201204.01.2013

Změna termínu 20. řádného zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry KH20122812UPOZORNENIZMENATERMINUZZOK

17.12.201203.01.2013

Oznámení o zveřejnění záměru – Posudek na dokumentaci VTE Hájiště KH20121712OZNAMENIZVEREJNENIZAMERUVTEHAJISTEPOSUDEK

17.12.201203.01.2013

Oznámení o zveřejnění záměru – Posudek na dokumentaci VTE Podmilesy KH20121712OZNAMENIZVEREJNENIZAMERUVTEPODMILESYPOSUDEK