Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
Úřední deska Zprávy z obce Zpět na úvod Foto z akcí Důležité odkazy

Úřední deska

V souladu se zákonem 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou níže uvedené dokumenty k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři účetní obce v úředních hodinách.

 

ZveřejněnoDatum sejmutíNázev a anotace
28.12.201204.01.2013

Změna termínu 20. řádného zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry KH20122812UPOZORNENIZMENATERMINUZZOK

17.12.201203.01.2013

Oznámení o zveřejnění záměru – Posudek na dokumentaci VTE Hájiště KH20121712OZNAMENIZVEREJNENIZAMERUVTEHAJISTEPOSUDEK

17.12.201203.01.2013

Oznámení o zveřejnění záměru – Posudek na dokumentaci VTE Podmilesy KH20121712OZNAMENIZVEREJNENIZAMERUVTEPODMILESYPOSUDEK

13.12.201231.12.2012

Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení, stavební úřad Vejprty KH20121312SUVEJROZHODNUTIOUMISTENISTAVBYECOENERGW

13.12.201231.12.2012

Výdej vánočních stromků KH20121612VYDEJVANOCNICHSTROMKU

13.12.201228.12.2012

Rozpočtová změna č. 3/2012 příjmy KH20121312ROZPOCTOVAZMENAPRIJMYC3

Rozpočtová změna č. 3/2012 výdaje KH20121312ROZPOCTOVAZMENAVYDAJE3

13.12.201228.12.2012

Oznámení o zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely KH20121312ZVEREJNENIZAMERUPP511

13.12.201220.12.2012

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 KH2012NAVRHROZPOCTUUK

08.12.201227.12.2012

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN V PROSINCI 2012 KH20120512ZMENAUREDNICHHODINPROSINEC12

07.12.201227.12.2012

KRÁDEŽ DŘEVA V RUSOVÉ
Informovali jsme Vás o krádeži stromů v lokalitě Rusová na pravé straně vedle železniční tratě VEJPRTY – CHOMUTOV. Škoda vyčíslena odborným lesním hospodářem byla necelých 50 000 Kč. Obec Kryštofovy Hamry nechala vypracovat znalecký posudek soudním znalcem a částka se vyšplhala na neuvěřitelných214 818 Kč, bylo odcizeno 275 vzrostlých stromů.
OBEC KRYŠTOFOVY HAMRY TÍMTO ŽÁDÁ PŘÍPADNÉ SVĚDKY, KTEŘÍ BY MOHLI PODAT INFORMACI O TÉTO UDÁLOSTI, ABY TAK UČINILI NA OO PČR VE VEJPRTECH.
(JEDNÁ SE O REGISTRAČNÍ ZNAČKU ŽLUTÉHO NÁKLADNÍHO VOZIDLA TATRA 815 S ORANŽOVÝM MAJÁKEM UPROSTŘED KABINY V ÚPRAVĚ PRO NAKLÁDÁNÍ A PŘEVOZ KMENŮ, NEBO POHYB STROJŮ NA KŘÍŽENÍ LESNÍ CESTY SE SILNICÍ č. 223 – pod radiostanicí zvanou „Vysílač“).

Fotografie naleznete na www.krystofovyhamry.cz ve FOTOGALERII
ZA ZÍSKÁNÍ INFORMACE, KTERÁ BEZPROSTŘEDNĚ POVEDE K ODHALENÍ PACHATELE,
VYPLATÍ OBEC KRYŠTOFOVY HAMRY FINANČNÍ ODMĚNU VE VÝŠI 5000 KČ