Arrow
Arrow
IMG_4205 (1)
Slider
Kryštofovy Hamry - Úřední deska Kryštofovy Hamry - Zprávy z obce Kryštofovy Hamry znak Kryštofovy Hamry - Foto z akcí Kryštofovy Hamry - Důležité odkazy

Informace pro občany

Svoz komunálního odpadu – Pozor změna svozu!

UPOZORŇUJEME OBČANY OBCE, ŽE SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU BUDE PROVÁDĚN OD 1.9.2017 1x týdně

 

Multicar Fumo – ceník služeb

V případě použití vozidla pro přepravu materiálu je stanovena cena 20,- Kč za km + 21% DPH a pro občany obce 15,- Kč za km + 21% DPH

na základě objednávkového listu, který bude průběžně schvalován starostou a místostarostou obce.

Dále jsou účtovány prostoje za každou druhou a další započatou čtvrthodinu ve výši 50,- Kč.

 

Traktor Fendt – ceník služeb

V případě použití traktoru s tažným návěsem a kontejnerem o objemu 15 m3 pro přepravu materiálu, popřípadě se sněhovou radlicí

je stanovena cena 200 Kč za každých započatých 15 minut + 21 % DPH a za každých započatých 15 minut prostoje 50 Kč.

Za jednorázový výkon nástavby 85 Kč (kontejner).

Pro občany obce je stanovena cena 150 Kč za každých započatých 15 minut + 21% DPH, za jednorázový výkon nástavby 85 Kč a za každých započatých 15 minut prostoje 50 Kč.

 

POPLATEK ZA TKO NA ROK 2017

POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2017

Poplatky za tuhý komunální odpad ve výši 500 Kč je možno zaplatit na Obecním úřadě v Kryštofových Hamrech,

(pondělí – pátek od 8.00 – 14.00 hodin). Dále je možnost úhrady složenkou či převodem z účtu.

Účet je vedený u Komerční banky a.s. pobočka Chomutov.  Číslo účtu je 7422441/0100, variabilní symbol 1337.

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a popisné nebo evidenční číslo, účel platby – TKO 2017.

 

Poplatek ze psů (občané 60 Kč, důchodci 30 Kč) – variabilní symbol 1341

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a účel platby – poplatek ze psů 2017

 

POPLATKY JSOU SPLATNÉ JEDNORÁZOVĚ A TO NEJPOZDĚJI DO 31.3.2017.

 

TŘÍDĚNÍ BIOODPADU A KOVŮ 

Od 1.3.2015 lze uložit bioodpad a kovový odpad v určených prostorách Obecního statku Kryštofovy Hamry.

Provozní doba:

Pondělí – čtvrtek: 14.00 – 15.00 hodin

Pátek: 13.00 – 15.00 hodin

Sobota: na objednání (tel.: 728 307 610; 602 274 904)