Arrow
Arrow
PlayPause
Shadow
Slider
Kryštofovy Hamry - Úřední deska Kryštofovy Hamry - Zprávy z obce Kryštofovy Hamry znak Kryštofovy Hamry - Foto z akcí Kryštofovy Hamry - Důležité odkazy

Informace pro občany

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Svoz komunálního odpadu – Pozor změna svozu!

UPOZORŇUJEME OBČANY OBCE, ŽE SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU BUDE PROVÁDĚN OD 1.9.2017 1x týdně

 

SLUŽBY OBČANŮM

Multicar Fumo – ceník služeb

V případě použití vozidla pro přepravu materiálu je stanovena cena 20,- Kč za km + 21% DPH a pro občany obce 15,- Kč za km + 21% DPH

na základě objednávkového listu, který bude průběžně schvalován starostou a místostarostou obce.

Dále jsou účtovány prostoje za každou druhou a další započatou čtvrthodinu ve výši 50,- Kč.

Traktor Fendt – ceník služeb

V případě použití traktoru s tažným návěsem a kontejnerem o objemu 15 m3 pro přepravu materiálu, popřípadě se sněhovou radlicí

je stanovena cena 200 Kč za každých započatých 15 minut + 21 % DPH a za každých započatých 15 minut prostoje 50 Kč.

Za jednorázový výkon nástavby 85 Kč (kontejner).

Pro občany obce je stanovena cena 150 Kč za každých započatých 15 minut + 21% DPH, za jednorázový výkon nástavby 85 Kč a za každých započatých 15 minut prostoje 50 Kč, na základě objednávkového listu, který bude průběžně schvalován starostou a místostarostou obce.

Objednávkový list (ke stažení zde) možno odeslat odeslat přes E-podatelnu , na emailové adresy ( janak@krystofovyhamry.cz, starosta@krystofovyhamry.cz), poštou a nebo osobně v době úředních hodin.

POPLATEK ZA TKO NA ROK 2018

POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2018

Poplatky za tuhý komunální odpad ve výši 500 Kč je možno zaplatit na Obecním úřadě v Kryštofových Hamrech,

(pondělí – pátek od 8.00 – 14.00 hodin). Dále je možnost úhrady složenkou či převodem z účtu.

Účet je vedený u Komerční banky a.s. pobočka Chomutov.  Číslo účtu je 7422441/0100, variabilní symbol 1337.

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a popisné nebo evidenční číslo, účel platby – TKO 2018.

Poplatek ze psů (občané 60 Kč, důchodci 30 Kč) – variabilní symbol 1341

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a účel platby – poplatek ze psů 2018

POPLATKY JSOU SPLATNÉ JEDNORÁZOVĚ A TO NEJPOZDĚJI DO 31.3.2018.

TŘÍDĚNÍ BIOODPADU A KOVŮ 

Od 1.3.2015 lze uložit bioodpad a kovový odpad v určených prostorách Obecního statku Kryštofovy Hamry.

Provozní doba:

Pondělí – čtvrtek: 14.00 – 15.00 hodin

Pátek: 13.00 – 15.00 hodin

Sobota: na objednání (tel.: 728 307 610; 602 274 904)

ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN

Žádost o povolení kácení dřevin dle § 8 zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny

ke stažení zde

 

 


VÝMĚNA POŠKOZENÝCH POPELNIC


 Kdo má poškozenou nádobu na TKO (rozbité víko, utržené madlo, děravé dno atd.),

kontaktujte prosím telefonicky pana Janáka MT: 602 274 904, nebo sms

(do zprávy napište prosím své jméno, část obce Kryštofovy Hamry,

nebo Černý Potok, číslo popisné nebo evidenční),

e-mailem: janak@krystofovyhamry.cz

Popelnice bude vyměněna ještě v den svozu.

(po vyprázdnění popelnice v den výměny nevhazovat odpad,

jinak nebude nádoba vyměněna).

Možnost výměny plechové popelnice za plastovou nádobu.